Az EP és az EU Tanácsának 2016/679 Általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR) és a 2016/679. 18/2018 Coll. a személyes adatok védelméről (a továbbiakban: Szt.)

Operátor

Az üzemeltető: RELAX PROPERTIES, s.r.o. , azonosítószám: 53784961, áfaszám: 2121506464, székhely: Na vyhlídke 5, 900 31 Stupava, a Pozsonyi I. Kerületi Bíróság által vezetett cégjegyzékbe bejegyzett Sro szakasz, ügyirat: 152886/B.

Az üzemeltető elérhetőségei: Relax Properties, s.r.o., cím: Na vyhlídke 5, 900 31 Stupava, e-mail: [email protected], telefonszám: +421 911 819 152.

Az üzemeltető nem jelölt ki személyes adatvédelmi tisztviselőt.

Az érintett személyes adatainak az üzemeltető általi kezelésének köre és célja

Adásvételi Szerződés, Bérleti Szerződés, Képviseleti Szerződés, Ingatlanfoglalási Szerződés, Ingatlanvásárlási Együttműködési Szerződés megkötése (Közvetítői Szerződés), Meghatalmazás, Letéti szerződés, Átadás-átvételi jegyzőkönyv készítése, Letéti javaslat, Tájékoztatás , Fogyasztó utasítása és beleegyezése a távollevők között kötött szerződésekhez, illetve a telephelyen kívül kötött szerződésekhez, így különösen a vonatkozó szerződés vagy egyéb felsorolt ​​dokumentumok megkötésének előkészítése, a szerződés és a kapcsolódó dokumentumok rögzítése, beleértve az összes az üzemeltető belső rendszerében bekövetkezett változásaik, a szerződés tárgyának teljesítése és teljesítésének érintett általi ellenőrzése, panaszok és panaszok feldolgozása, a szerződés nem teljesítésével összefüggésben felmerülő igények behajtása – az adatkezelés jogalapja személyes adat e célból az Art. 6 bekezdés 1 levél b) szabályzatok, i.e. a vonatkozó szerződés teljesítése,

az Ellenőrzési Feljegyzés elkészítése – az Ön személyes adatainak e célból történő kezelésének jogalapja a Kbt. 6 bekezdés 1 levél f) rendeletek, i. e. jogos érdekünk. Jogos érdekünk ebben az esetben az üzleti tevékenységünk szabályszerű és zavartalan ellátása, amelyet nem tudnánk elvégezni, ha Ön az értékesítéssel, ill. az érdeklődővel való kommunikáció a részvételünk nélkül, annak ellenére, hogy az érdeklődőt cégünk bemutatta Önnek,

személyes adatok kezelése internetes ingatlanportálokon keresztül történő hirdetés céljára az ingatlanügynöki CRM szoftverben, pl. ingatlan felajánlása eladása céljából, ill harmadik félnek történő bérbeadás, míg a vonatkozó ingatlan CRM szoftverben az egyes ingatlanokhoz az üzemeltető könnyebb azonosíthatósága érdekében az érintett, mint ingatlan tulajdonos személyes adatai is szerepelnek, amelyek azonban harmadik fél számára nem láthatóak – a személyes adatok e célból történő kezelésének jogalapja az Art. . 6 bekezdés 1 levél b) szabályzatok, i.e. a vonatkozó szerződés teljesítése,

könyvvezetés, számviteli bizonylatok készítése, különös tekintettel a szerződés alapján nyújtott szolgáltatások lebonyolítására és számlázására, számviteli, adóbizonylatok és számlák feldolgozása – a személyes adatok e célból történő kezelésének jogalapja a Kbt. 6 bekezdés 1 levél c) szabályzatok, azaz. külön előírások szerinti kötelezettségek teljesítése, különös tekintettel a Ktv. 431/2002 Coll. törvény a számvitelről a módosításokkal. 222/2004 Coll. módosított hozzáadottérték-adóról,

levélrekordok és nyilvántartások kezelése, i.e. postai küldemények, elektronikus postafiókból kézbesített és elektronikus postafiókba küldött küldemények nyilvántartása és kezelése, valamint szerződések, számviteli, adózási és kapcsolódó dokumentumok nyilvántartása és archiválása az üzemeltető belső rendszereiben – az Ön személyes adatainak e célból történő kezelésének jogalapja a Művészet. 6 bekezdés 1 levél c) rendeletek, i. e. törvényi kötelezettségünk teljesítése speciális előírások szerint, így különösen a számviteli törvény és a 2. sz. 395/2002 Coll. a levéltárakról és anyakönyvekről, valamint egyes törvények módosításáról,

az üzemeltető szolgáltatásainak és termékeinek reklámozása és marketingje, különös tekintettel az ajánlatainkról, termékeinkről és szolgáltatásainkról, valamint az aktuális ingatlankínálatunkról szóló tájékoztató hírlevelek küldésére stb. – a személyes adatok e célból történő kezelésének jogalapja a Kbt. 6 bekezdés 1 levél a) a rendelet, azaz. az érintett beleegyezése. Hírek, ismeretterjesztő cikkek küldése is az ingatlanos környezetből.

Továbbá adatgyűjtés és adatfeldolgozás marketing és marketing kampány céljára: Google Analytics, Google Search Console, YouTube, Facebook, Instagram és Facebook Pixels. Az adatokat kizárólag marketingcéljainkra használjuk fel.

Mennyi ideig őrizzük meg adatait

Személyes adatait a személyes adatkezelés meghatározott céljainak teljesítéséhez szükséges ideig, de legfeljebb 10 évig őrizzük meg. A számlákat, valamint az egyéb adó- és számviteli bizonylatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a tárgyévtől számított 10 évig tároljuk. Reklám és marketing célból kezelt személyes adatok

az ellátásuktól számított 10 évig őrizzük meg. Ezen időszak letelte után az Ön személyes adatai törlésre kerülnek. Ha tiltakozik személyes adatainak szolgáltatásaink és termékeink közvetlen marketingje céljából történő kezelése ellen, leállítjuk személyes adatainak e célból történő tárolását és feldolgozását. Ebben az esetben kérjük, értesítsen bennünket e-mailben: [email protected]

Kivel osztjuk meg adatait

Minden személyes adatát belső rendszereinkben tároljuk, és csak a szükséges együttműködő szervezeteknek (közvetítőknek) adjuk át, amelyek elsősorban ingatlaneladásban/vételben/bérbeadásban érdekeltek, könyvvizsgálók, jogi tanácsadók, közjegyzők, ingatlan. értékbecslők és értékbecslők, adó-, számviteli és pénzügyi közvetítők, ingatlanközvetítők, bankok, biztosítók, az üzemeltető számára hirdetési és marketing tevékenységet végző személyek, reklámozás céljából, valamint internetes ingatlanportálok üzemeltetői ingatlan CRM szoftverben, olyan mértékben, amely munkájuk vagy jogaik teljesítéséhez feltétlenül szükséges, és amely egyidejűleg a rendelkezésre bocsátott vagy hozzáférhetővé tett információkkal kapcsolatban az általunk kötött írásbeli szerződésben meghatározott mértékben és feltételekkel rendelkezik. velük, vagy általánosan kötelező jogszabályokban rögzítették, az ilyen információk titoktartási kötelezettségét.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében érintettként jogosult hozzáférést kérni személyes adataihoz (a GDPR 15. cikke értelmében); a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez való jog (a GDPR 16. vagy 17. cikkének feltételei szerint); a személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog (a GDPR 18. cikke értelmében); az adatkezelés elleni tiltakozás joga (a GDPR 21. cikke értelmében), különösen a személyes adatok jogos érdekünkön alapuló kezelése ellen; az adatok hordozhatóságához való jog (a GDPR 20. cikke értelmében); joga van a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni. Joga van továbbá panaszt tenni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, ha úgy véli, hogy személyes adatok védelméhez való jogát megsértették.

legmagasabb minősítés ⭐⭐⭐⭐⭐
MMCEPI 2023
;